Belangrijk bericht rondom Corona Virus!


Beste ouders en kinderen,

Zoals jullie ongetwijfeld zelf al vernomen hebben via de nieuwsmedia, zullen alle scholen vanaf maandag 16 maart sluiten tot in ieder geval 25 april.
Dat betekent dat ook Wijsneus stopt met de lessen NSA op de schoollocaties.
Omdat ook diverse Huizen van de Wijk sluiten evenals andere locaties waar onze activiteiten plaatsvinden ook, geldt dit besluit evenzeer voor de Naschoolse Activiteiten die Wijsneus organiseert op alle niet-school locaties. Dat is vooral voor de kinderen, maar ook voor jullie als ouders een zwaar een verstrekkend besluit, maar het is niet anders! Wij zijn momenteel in contact met onze docenten om te kijken of wij op een andere manier jullie kunnen bereiken.
Om de opmars en verdere verspreiding van het Coronavirus te stoppen en om aan alle onrust en onduidelijkheid een einde te maken, is dit besluit nodig. Zodra de omstandigheden dat weer toelaten hervatten we onze activiteiten. Volg ons op onze social’s voor actuele info!

Wij wensen jullie allemaal veel sterkte in de komende periode!

Het Wijsneusteam

Samen Noord

Samen Noord

Stichting Wijsneus  is één van de negen organisaties van de basisvoorzieningen in Noord die zich voor de komende jaren hebben verenigd in Samen Noord. Doel is om door een intensievere samenwerking de effectiviteit van de basisvoorzieningen te vergroten en beter te voorzien in de behoeften van de bewoners van Noord. Vanuit een gezamenlijke visie en gedeeld budget bouwen we met alle partners aan een sociale basisinfrastructuur waarin bewoners de juiste ondersteuning krijgen op het gebied van vrije tijdsbesteding, werk & inkomen, zorg, opvoeding en opgroeien. We streven ernaar dat bewoners zich thuis voelen in hun buurt, zich verantwoordelijk voelen voor en bijdragen aan de leefbaarheid van Noord.

Partners van Samen Noord
1.Civic Amsterdam
2.De Regenboog Groep
3.Leefkringhuis
4.Stichting Dock
5.Stichting Doras
6.Stichting Prisma
7.Stichting SPIN
8.Stichting Wijsneus
9.Vrijwilligers Centrale Amsterdam