Samen Noord

Samen Noord

Stichting Wijsneus  is één van de negen organisaties van de basisvoorzieningen in Noord die zich voor de komende jaren hebben verenigd in Samen Noord. Doel is om door een intensievere samenwerking de effectiviteit van de basisvoorzieningen te vergroten en beter te voorzien in de behoeften van de bewoners van Noord. Vanuit een gezamenlijke visie en gedeeld budget bouwen we met alle partners aan een sociale basisinfrastructuur waarin bewoners de juiste ondersteuning krijgen op het gebied van vrije tijdsbesteding, werk & inkomen, zorg, opvoeding en opgroeien. We streven ernaar dat bewoners zich thuis voelen in hun buurt, zich verantwoordelijk voelen voor en bijdragen aan de leefbaarheid van Noord.

Partners van Samen Noord
1.Civic Amsterdam
2.De Regenboog Groep
3.Leefkringhuis
4.Stichting Dock
5.Stichting Doras
6.Stichting Prisma
7.Stichting SPIN
8.Stichting Wijsneus
9.Vrijwilligers Centrale Amsterdam

22 januari 2019 première van de documentaire KLEANKIDS!

Nurlimonade ging in samenwerking met Wijsneus een super leuk project aan. Een groep enthousiaste jongeren uit Amsterdam-Noord ging voor deze film op zoek naar de oorzaak en oplossingen voor het zwerfafval probleem in hun buurt.

Naast de vertoning van de film zullen de Kleankids een korte presentatie geven en zal kunstenaar met een missie Peter Smith zijn visie op het probleem vertellen.

Graag willen we u dan ook uitnodigen voor de première van deze documentaire. Vrienden, collega’s en buurtbewoners die geïnteresseerd zijn in het onderwerp of gewoon willen weten wat wij doen – iedereen is welkom! 

Je kan gewoon langskomen, er zijn voldoende plekken!  Zien wij je daar?