DAT!school

DAT!school Cursussen

Podiumkusnsten DAT afgesnedenOp uw school willen we kinderen laten kennismaken met verschillende aspecten van theater en film. Na de kennismaking bieden we cursussen in de wijk aan waar de kinderen zich verder kunnen ontwikkelen. Op de DAT!school krijgen ze de kans zich te verdiepen.