Samen Noord

Samen Noord

Stichting Wijsneus  is één van de negen organisaties van de basisvoorzieningen in Noord die zich voor de komende jaren hebben verenigd in Samen Noord. Doel is om door een intensievere samenwerking de effectiviteit van de basisvoorzieningen te vergroten en beter te voorzien in de behoeften van de bewoners van Noord. Vanuit een gezamenlijke visie en gedeeld budget bouwen we met alle partners aan een sociale basisinfrastructuur waarin bewoners de juiste ondersteuning krijgen op het gebied van vrije tijdsbesteding, werk & inkomen, zorg, opvoeding en opgroeien. We streven ernaar dat bewoners zich thuis voelen in hun buurt, zich verantwoordelijk voelen voor en bijdragen aan de leefbaarheid van Noord.

Partners van Samen Noord
1.Civic Amsterdam
2.De Regenboog Groep
3.Leefkringhuis
4.Stichting Dock
5.Stichting Doras
6.Stichting Prisma
7.Stichting SPIN
8.Stichting Wijsneus
9.Vrijwilligers Centrale Amsterdam