Voorwaarden voor deelname

  1.  De inschrijving is pas definitief als u bericht van plaatsing heeft ontvangen. Ziet u af van deelname nadat u bericht van plaatsing heeft ontvangen, dient er toch voor de cursus betaald te worden. Indien uw kind een stadspas heeft, moet daarvan een kopie bij ons in het bezit zijn.
  2. Met de deelnamebevestiging ontvangt u ook een rooster waarin alle data van de cursus vermeld staan.
  3. Kinderen (en hiermee hun ouders) blijven zelf verantwoordelijk voor hun gedrag en daaruit voortvloeiende situaties. Stichting Wijsneus en de locatie waar de activiteit plaatsvindt zijn niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van eigendommen van deelnemers aan de activiteiten. Zorg dat uw kind geen waardevolle spullen bij zich heeft.
  4. Indien uw kind verhinderd is, dient u dat tijdig door te geven aan de docent. Bij herhaaldelijke afwezigheid zonder afmelding of gegronde reden, kan Stichting Wijsneus in overleg met de school een ander kind de kans geven aan de cursus deel te nemen.
  5. Indien uw kind door zijn/haar gedrag niet te handhaven is in de groep, zal – indien na overleg geen verbetering optreedt – het kind uitgesloten worden van deelname.
  6. Een cursus gaat pas door bij voldoende aanmeldingen. Indien een cursus niet van start kan gaan wordt u hiervan op de hoogte gesteld.